Plakaten: För spridning av information om 
AA-mail till grupperna och allmänheten.  
"Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra
alkoholister att uppnå nykterhet."
Här bifogas de två plakat som har valts in för spridning
av vår grupps existens. Plakaten är i A4-format och
 är pdf-filer som måste laddas upp genom Acrobat Reader.


PDF Plakat 1 För distribution i grupperna

PDF Plakat 2 För allmän distribution


Tillbaka