Nettikett för AA-mail.
 
Allmänt:
 
Vi har gått med i AA-gemenskapen och AA-mail för att vi har en önskan att sluta 
dricka alkohol.Vi är här för vår egen skull och vi delar med oss av våra egna erfarenheter,
 glädje, sorger och vårt tillfriskande för att vi har förstått att detta kan hjälpa oss.
De flesta av oss har gjort den erfarenheten att vi blir ärligare ju längre vi delar denna
 gemenskap med andra alkoholister. Och att denna ärlighet ger den trygga grundval 
vi tidigare saknat i våra liv. 
Det är i ärligheten som vår andliga kraft växer fram med en styrka som vi inte 
trott var möjlig och som många av oss kallar sin Högre Makt. 
Inget är så hemskt att du inte med förtroende kan dela med dig till oss, de 
flesta har liknande eller värre erfarenheter av sjukdomens härjningar i 
både sitt eget och andras liv. Ingen glädje är heller för stor eller liten för att 
den inte ska kunna delas med oss. Vi har genom erfarenhet funnit att några
 små enkla idéer hjälper oss och vi vill dela med oss av dem till dig så att du 
känner dig "hemma" redan från början. Ingen av oss har lyckats att tillämpa 
dessa idéer fullt ut, men vi siktar mot dem för vår egen skull i första hand och 
för att ge andra det vi själva mött och fått ta emot.
 
*Vi talar/skriver bara om oss själva.
 
*Vi går inte i debatt med någon annan hur tokigt vi än må tycka att det låter.
 
*Vi kritiserar aldrig någon annan person eller delning.
 
*Vi sätter en ära i att lära oss respekt för andras problematik och livssituation.
 
*Vi har insett värdet av att själva få upptäcka våra egna sidor både
de goda och de vi helst skulle vilja slippa att se.
 
*Vi ger inga råd till varandra och aktat oss för att leka "bror/syster duktig".
 
*Vi ger heller inga diagnoser/omdömen på andra än oss själva.
 
*Vi har alltid ett val att bara lyssna om vi vill eller dela med oss.

*Om någon ber oss om hjälp, då ger vi av vår egen erfarenhet
 men undviker att tala om vad någon skall göra.
 
*Eftersom allt i AA-programmet är ett förslag finner vi inget skäl till att 
kritisera eller tala föraktfullt om AA. Vi har valt att istället avstå tills vidare från 
det som vi inte kan ta till oss och låta andra göra detsamma.
 
*När vi vill dela med oss presenterar vi oss med förnamn och att vi är alkoholister.
 Hur konstigt du än tycker att detta är så har det varit en hjälp för oss att 
identifiera vår sjukdom. Och oss själva och lättare nå acceptans för verkligheten.
 
*Inget av det du delar med dig av kommer vidare. Allt stannar i våra hjärtan.
 Anonymiteten är den andliga grund som vår gemenskap vilar på. Trygghet för alla.
 
*Genom att sätta princip före person och det gemensammas bästa före 
det enskilda skapar vi bästa  tänkbara grogrund för vårt eget och 
andras välbefinnande och tillfrisknande.
 
*Det är bara du själv som kan utträda från AA-gemenskapen.
 
*Ingen är för "dålig" och ingen är för "fin" och det finns inga hopplösa fall.
 
*Du är medlem när du själv säger att du är det och har en önskan att sluta dricka.
 
Vi har fem små deviser som sammanfattar detta i några enkla 
satser och som vi tar till när det "kniper":

Ta det lugnt.
En sak i taget.
Det viktigaste först.
Gör det enkelt. 
Lev och låt leva. 
 
Vi brukar avsluta våra möten, för dem som så vill, med en gemensam bön och den bönen använder många av oss när vi känner att vi inte har egen kraft och styrka så det räcker.
 
"Gud ge mig Sinnesro
att Acceptera det jag inte kan förändra.
Mod att förändra det jag kan.
och Förstånd att inse skillnaden.
 
Få av oss har valt att tillämpa dessa levnadsidéer frivilligt eller med glädje.
 Men när vi förstod att vi led av en livshotande sjukdom valde vi att försöka av 
nödvändighet. Till vår stora förvåning har vi, efter en tid, upptäckt hur välgörande 
dessa är i våra liv och med äkta glädje valt att försöka efterleva dem för vår egen 
skull och med skiftande resultat. För att också ge till andra det vi själva mött och fått.
 
Med dessa ord vill vi alla, hälsa Dig Varmt Välkommen i vår AA-gemenskap och 
hoppas att du hittar det du behöver för att slippa ta det första glaset och för att 
få ett nyktert och meningsfullt liv.
 
En del tekniska förslag:
 
*Att skriva med STORA BOKSTÄVER kan vara ett sätt att markera en rubrik eller en titel.
 
*STORA BOKSTÄVER är också ett uttryck för att "höja rösten" och
 det kommer att uppfattas att du skriker ditt meddelande.
 
*I e-postgrupper är det önskvärt att du kopplar ifrån 
RTF (RichTextFormat)-läget i ditt e-postprogram för att
 undvika att sända HTML-formaterad text.
 
*Undvik färgade bakgrunder, rubriker, udda typsnitt och färgade texter.
 Du vet inte hur det kommer att se ut hos mottagaren.
 
*Sprid aldrig utskrifter i eller från gruppen utan ha vederbörandes godkännande.
 
*Inte skicka e-post bilagor, roliga historier, kedjebrev eller 
datavirusvarningar till gruppen.
 
*Däremot får du gärna skicka information om
 t.ex. stormöten och annat som händer inom AA.
 
*Skämt och humor är svårt på nätet, eftersom vi inte 
har ansiktskontakt och skämt kan ibland misstolkas. 
Använd gärna s.k. smileys för att förstärka den 
sinnesstämning du vill förmedla.


  Här är några exempel:
  :-)   glad
  :-(   ledsen
  :-x   puss
  :-o   förvånad
  :-D   positiv, glad
  :-[   allvarlig, arg
  :-/   tveksam


  eller lägg till känslouttryck inom astrix: *kramar alla*, *rodnar*.
 
Spara gärna de här förslagen de innehåller mycket av den 
omsorg och omtanke som vi ägnar åt varandra i AA och är 
du osäker på hur du skall göra så kan du gå in och titta på dessa förslag.

Tillbaka