Detta händer när du anmäler dig till AA-mail

-Skicka en ansökan om medlemskap till AA-mail.
-Välkomstvärden ansluter din adress till vår automatiska listserver.
-Du får automatiskt en bekräftelse på att du är medlem i AA-Mail samt ett 
informationsbrev om hur det hela går till.
-Välkomstvärden presenterar dig för gruppen och hälsar dig välkommen.
 Ditt namn (alias) och e-postadress skickas ut till  medlemmarna i AA-mail
-Du kommer från och med nu kunna ta emot samt skicka brev till gruppen.

Tillbaka