Välkommen till AA-Mail!
Detta är en information om AA-mail samt hur det fungerar rent praktiskt.
AA-Mail är ansluten till en listserver som automatiskt distribuerar breven 
till alla medlemmarna i gruppen.

Det enda kravet för medlemskap i AA och därmed AA-Mail är en 
önskan att sluta dricka.

AA-Mail är tänkt att fungera precis som ett vanligt AA-möte. Det är samma
 mötesformer, mötesetikett och organisation. De enda skillnaderna är att vi skriver
istället för att prata och att vi inte är bundna i tid och plats. En möteshållare utses enligt stafettprincipen. Tema, steg och traditioner varvas enligt vad som bestämts vid 
praktiska möten. Aktuell möteshållare skickar själv stafettpinnen vidare till nästa 
möteshållare. Det är viktigt att påpeka att AA-Mail aldrig kan ersätta vanliga 
AA-möten och det har heller aldrig varit våra ambitioner. AA-Mail:s idé är att 
ge ett tillskott till vanliga AA-möten.
Vår ledstjärna är de tolv traditionerna. Vi följer 
också Netiquette (etikettsregler för Internet). För er som har mindre erfarenheter
 av Internet kan andra medlemmar hjälpa till med info.

Gruppens huvudsyfte är att föra budskapet vidare till andra alkoholister 
som fortfarande lider.

Ekonomi styrs enligt 7:e traditionen. Frivilliga bidrag kan sättas in 
på Bankkonto hos Sörmlands Sparbank konto:
8257-8,93 012 172-8. Pengarna går till att
betala kostnader för AA-Mails listserver samt AA-Mails webb.
Överskottet skickas AA:s servicekontor.
           AA-Mail är ett slutet möte. Detta innebär att de brev som skickas till AA-Mail distribueras vidare till alla medlemmar i gruppen. Vad som skrivs och 
vem som skrivit vad, stannar naturligtvis inom gruppen. Lika självklart är det att 
vi inte *skriver ut* andra medlemmars brev och att breven raderas inom rimlig tid.
Vill du vara med i vår AA-grupp, är du välkommen att 
skicka ett brev till vår välkomstvärd.

 Tillbaka