Hatten

Ekonomi styrs enligt 7:e traditionen. Frivilliga bidrag kan sättas in på 
Bankkonto Sörmlands Sparbank
8257-8,93 012 172-8. Pengarna går till att
 betala kostnader för AA-Mails listserver samt AA-Mails webb.
 Överskottet skickas AA:s servicekontor.

 

 

Tillbaka