Anonymiteten och din e-postadress

Du kan inte vara anonymare än din e-postadress. Den skickas till samtliga medlemmar
i AA-mail och syns även i avsändaruppgifterna i de brev du själv skickar. Innehåller 
din E-postadress (nisse.nilsson@domän.se) ditt efternamn och du skulle vilja förbättra 
din anonymitet, kan du vidta följande åtgärder:

1.  Du kan skaffa ytterligare en e-postadress som är anonymare (t.ex. nisse@domän.se).
 De flesta internet-leverantörerna erbjuder flera e-postadresser alldeles gratis. 
2.  Du kan få en gratis anonym email-adress via Hotmail http://www.hotmail.com
3. Du bör inte ansluta dig till AA-Mail förrän du känner dig helt nöjd med din anonymitet.

Tillbaka